تماس با ما

telephone

۳۰۳ ۳۰۲ ۹۱ - ۰۲۶
۳۰۲ ۳۰۱ ۹۱ - ۰۲۶

خط ویژه تماس با فرا صنعت استیل

fax

۰۲۶-۳۶۶۴۹۶۷۵

فکس

telephone

۰۹۱۲-۱۲۳۶۸۵۳

موبایل فروش و مشاوره

telephone

۰۹۱۲-۳۹۷۰۷۲۳

موبایل پشتیبانی فنی

whatsapp (1)

۰۹۱۲-۱۲۳۶۸۵۳

واتس اپ 

telegram (1)

۰۹۱۲-۳۹۷۰۷۲۳

تلگرام